Agri-Horti-Food Startups

Het Future Food Fund investeert in groei ondernemingen met een product of dienst dat gebaseerd is op een technische of creatieve vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie, dan wel bestaande vinding, in de sectoren Agri-Horti-Food.

 

De focus van het Future Food Fund ligt op ondernemingen in de start-up/ early growth fase met investeringen tussen de € 150.000 en € 2 miljoen. Het fonds verwerft hiervoor een substantieel minderheidsbelang (20-40%).

 

De Seed Capitalregeling van de RvO vereist dat de bedrijven waar het Future Food Fund in investeert  maximaal 7 jaar oud zijn en gevestigd zijn in Nederland.

 

Het Future Food Fund investeert niet in bedrijven die geen eigen technologie hebben, nog niet live zijn, geen omzet genereren, hun product/market fit nog niet hebben gevonden, zich op een te kleine markt richten of maar 1 founder hebben.

© 2017 Future Food Fund. All rights reserved.